Editorial fotografie refereert aan fotografie die te zien is in een magazine, tijdschrift of krant, maar duidelijk niet voor advertenties bestemd is. Deze soort foto's dienen om de tekst van een artikel te ondersteunen of zij staan op de cover. Ik beperk me zeker niet tot alleen editorial fotografie, maar het maakt wel een essentieel deel uit van mijn werkzaamheden.

Het is mogelijk om bij mij een opdracht te geven voor het maken van editorial foto's. 

De prijs voor editorial fotografie is eenvoudig. Ik hanteer voor opdrachten binnen Nederland een starttarief. Afhankelijk van de afname van het aantal foto's, het gebruik, de benodigde tijd en te maken kilometers geef ik een op maat gesneden prijsstelling af. 

Starttarief: € 125,00
Coverfoto: tarief + 100%

Deze prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reis en verblijfskosten. 
Reiskosten zijn € 0,25 per gereden kilometer. Verblijfskosten worden tegen kostprijs doorbelast aan de opdrachtgever.

Opdrachtgevers mogen het geleverde beeldmateriaal rechtenvrij gebruiken. Indien de opdrachtgever volledige overdracht van de rechten wenst dan wordt op basis van de richtlijnen van Dupho een prijs bepaald. Naamsvermelding is echter atijd verplicht. 

Voor opdrachten in het buitenland wordt altijd een op maat gesneden prijsstelling afgegeven. 

ARCHIEF 

Sinds fotografie een onderdeel is van mijn bedrijf heb ik een enorm en veelzijdig archief opgebouwd. Uiteraard is het mogelijk om een archieffoto op te vragen.

Archieffoto: € 65,00 (exclusief researchtijd) 
Research € 75,00 per uur excl BTW

Coverfoto: tarief +100%

Deze tarieven zijn exclusief BTW

Opdrachtgevers mogen het geleverde beeldmateriaal rechtenvrij gebruiken. Indien de opdrachtgever volledige overdracht van de rechten wenst dan wordt op basis van de richtlijnen van de Fotografenfederatie een prijs bepaald.

Naamsvermelding is altijd verplicht.