Een folder of brochure bestaat vaak uit enkele pagina’s met kleine stukjes tekst, of een grote tekst gelardeerd met foto’s. De tekst wordt gemaakt op basis van een persoonlijk gesprek, telefonische informatie en/of door jou aangeleverde informatie. De basistekst, of een aantal kleine tekstjes over verschillende onderwerpen, is tot 500 woorden. Inclusief de correctierondes.

Tarief basistekst: € 375,00
250 woorden extra: € 175,00 extra
500 woorden extra: € 275,00 extra

Voor brochures van meer dan 8 pagina's maak ik, op basis van een vrijblijvend en informatief gesprek, graag een op maat gesneden offerte.

Wil je dat Arns Media eveneens het bijpassende beeldmateriaal levert voor de folder of brochure, dan wordt het tarief met € 35,00 per te leveren foto verhoogd. Het bedrag per foto is exclusief de eventueel te maken kosten voor inhuur van modellen en visagie.

Ook de DTP vormgeving van de brochure kan ik voor je verzorgen. In dat geval wordt altijd een op maat gemaakte offerte afgegeven. 

Deze tarieven zijn exclusief BTW. 
Voor klanten in een straal van 15 kilometer rondom Elst GLD breng ik geen reiskosten in rekening daarbuiten reken ik € 0,25 per gereden kilometer.

TERUG