Een interview afnemen om een prachtige sfeerreportage te krijgen, maar wel een die de boodschap overbrengt. Een artikel over een klant of medewerker in je folder, e-mailnieuwsbrief of op de website. Arns Media is je partner om sfeervolle ‘kijkjes in de keuken van’ te maken. 
Het interview wordt telefonisch of op locatie afgenomen.

De tekst afstemmen met de geïnterviewde en één correctieronde zijn in de tariefstellingen inbegrepen.

Prijs telefonisch interview:

€ 125,00 (1 pagina tot maximaal ca 500 woorden), € 60,00 voor elke volgende pagina.

Voor een interview op locatie bereken ik het standaard uurtarief van € 60,00 (reistijd is werktijd). 
Bij interviews op locatie wordt € 0,25 reiskosten per gereden kilometer berekend. Voor opdrachten binnen een straal van 15 km vanaf Elst berekenen wij geen reiskosten.

Arns Media kan ook bijpassend beeldmateriaal verzorgen. Per bij te voegen foto wordt het tarief met € 35,00 verhoogd. Levert Arns Media meer dan 5 foto's aan breng ik de prijzen voor Commerciele fotografie in rekening. Hierdoor worden de kosten voor het beeldmateriaal nooit hoger dan € 175,00. Echter de kosten voor beeldmateriaal zijn wel exclusief de eventueel te maken kosten voor inhuur van modellen en visagie.

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

TERUG