Een persbericht wordt gemaakt op basis van onder andere telefonisch verkregen informatie, een persoonlijk gesprek, interviews of andersoortige informatie zoals het bezoek aan evenementen, enzovoorts.

Over het algemeen bestaat een persbericht uit 250 tot 400 woorden.

Indien gewenst kan Arns Media ook de verzending per e-mail van het persbericht verzorgen.  Daartoe maak ik in overleg met jou een verzendlijst aan. Deze lijst wordt eventueel aangevuld met adressen uit onze eigen netwerken.

Tarief schrijven persbericht: € 100,00 excl. BTW zonder bijgevoegd beeldmateriaal.

Wil je een foto meezenden bij je persbericht? Ook dat kan bij Arns Media. Het tarief wordt dan met € 35,00 per bij te voegen foto verhoogd. Het bedrag per foto is exclusief de eventueel te maken kosten voor inhuur van modellen en visagie.

Het is, naast de Nederlandse versie, ook mogelijk het persbericht ook in een vertaalde vorm (Engels of Duits) te verzenden. Voor het extra vertalen van een door ons geschreven persbericht en het verzenden wordt het tarief met € 65,00 verhoogd.

Voor klanten in een straal van 15 kilometer rondom Elst GLD breng ik geen reiskosten in rekening daarbuiten reken ik € 0,25 per gereden kilometer.

TERUG